Sustav mjerenja, kontrole i upravljanja procesom

Kontrola rada uređaja praćenje parametara potrebnih za normalnu kontrolu procesa kao i automatsko vođenje procesa u MBR-u u ovisnosti od protoka i koncentracija influenta osigurano je lokalnim PLC (Programmable Logic Controller - programibilni logički kontroler) uređajem, te modemski povezano na osobno računalo kao i SCADA sustav (Supervisory control and dana aquisition - Sustav koji integrira kontrolu mjerenja i skladištenje izmjerenih podataka). Uređaj radi potpuno automatski, a biološka reakcija odvija se diskontinuirano uz aerobno anoksične procese. Svi el. motorni pogoni kontrolirani su preko lokalnog PLC.

Uronjene el. motorne pumpe imaju termostatsku zaštitu i kontroler razine. NUS (Nadzorni upravljački centar) upravlja ukopčavanjem i iskopčavanjem pumpi. Kontrolom nivoa u MBR modulima pomoću nivo kontrolera osiguran je rad uređaja. U MBR reaktorima ugrađena je sonda za mjerenje otopljenosti kisika, a na izlazu efluenta ugrađena je sonda za mjerenje mutnoće. Sva mjerenja se vrše elektronskim mjeračima u realnom vremenu.

Automatika stalno bilježi izmjerene vrijednosti te stanja procesa, signala i alarma čime se nadzire rad membranskog bioreaktora . Zbog toga svi uređaji automatike moraju biti stalno u radu i pod naponom 230V AC preko UPS-a.

Izmjerene vrijednosti, stanje procesa, signalizacija i alarma se pohranjuju u bazu podataka osobnog računala i prikazuju na monitoru osobnog računala (lokalnog ili udaljenog). Svi parametri unose se preko osobnog računala. Podaci o alarmima se kao SMS poruke šalju na odabrane GSM mobitele korištenjem GSM modema. Funkcije GSM-komuniciranja, nadzora i upravljanja osigurava ugrađeni MV109 upravljački program za PLC kojim je također moguće vršiti daljinsko dijagnosticiranje rada membranskog bioreaktora korištenjem GSM modema, udaljenog PC računala i posebnog softvera. Automatika funkcionira kao proces koji se odvija u jednom stanju ili više stanja istovremeno. Aktiviranje stanja izaziva ili događaj izlaza iz nekog stanja ili neki drugi vanjski događaj. Svaka linija bioreaktora ima svoj skup stanja koja se odvijaju neovisno od drugih linija.

Što je MBR?

MBR (Membranski Bio Reaktor) je tehnologija koja pripada grupi separacijskih procesa s biološkom obradom s aktivnim muljem.

opširnije