Prednosti MBR tehnologije

 • kompaktnost i mala tlocrtna veličina uređaja
 • lako vođenje uređaja zbog visoke automatiziranosti i mala ovisnost o ljudskom faktoru
 • mala količina viška mulja i s time povezani troškovi
 • kvaliteta vode je konstantna neovisno o u ulaznim vodama
 • troškovi vođenja uređaja su manji nego kod klasičnih bioloških uređaja
 • potpuno uklanjanje bakterija
 • mogućnost uporabe obrađene vode za potrebe zalijevanja ili kao tehnološka voda
 • nema emisije neugodnih mirisa i buke
 • zbog relativno male veličine uređaja moguća brza izgradnja
 • reducira količinu kemikalija za obaranje fosfora
 • uklanja i sporo razgradivi BPK5
 • nema rizika gubitka biomase
 • fleksibilan na maksimalne i minimalne dotoke unutar zadanih parametara
 • nije potrebna stalna posada
 • MBR uređaji spadaju u tzv. Green Technology (zelenu tehnologiju)
 • mogućnosti izvedbe uređaja podzemno ili nadzemno sa arhitektonskim rješenjima radi uklapanja u okoliš
 • MBR uređaji omogućuju potpuno upravljanje otpadnim vodama (Total Waste Water Management)

Što je MBR?

MBR (Membranski Bio Reaktor) je tehnologija koja pripada grupi separacijskih procesa s biološkom obradom s aktivnim muljem.

opširnije