O nama

Zaštita voda od onečišćenja provodi se radi očuvanja života i zdravlja ljudi, zaštite okoliša, te omogućavanja održivog i nesmetanog korištenja voda za različite namjene. Izvori onečišćenja voda su različite ljudske djelatnosti.

 

Razmišljajući o zaštiti voda nametnuo se zaključak da bi uređaj za obradu otpadnih voda morao osigurati izlaznu kvalitetu obrađene vode koja omogućuje ponovnu uporabu izlazne obnovljene vode, a jednako tako istodobno riješiti problem zbrinjavanja viška procesnog mulja. Sagledavajući mogućnosti dostupnih tehnologija uvidjeli smo da je MBR tehnologija najpogodnija za filozofiju održivog razvoja, a može se reći da pruža istodobnu obradu otpadne vode i  viška procesnog mulja. Iz tog razloga krenuli smo vlastitim snagama u razvijanje MBR tehnologije.

Kako definirati MBR uređaj i njegovu funkciju u cjelokupnome sustavu gospodarenja vodenim resursima? Ukoliko se teži racionalnom korištenju vode, bez rasipanja, ovo je najbolji izbor s obzirom na mogućnosti koje su danas dostupne na tržištu. Membranska tehnologija omogućuje uspješno i potpuno kontroliranje, te upravljanje vodenim resursima. Primjena MBR više ne može biti definirana kao uređaj već ona uvodi mogućnost kontrole i upravljanja na višem stupnju jer je ona viša tehnologija. Uređaj, kao što su grube rešetke ili flotatori ne mogu pružiti višu razinu kontrole i upravljanja jer pripadaju stupnjevima pročišćavanja niskih učinkovitosti i nižim tehnologijama.

Osim svega navedenog, MBR tehnologija integrira i rješenje zbrinjavanja viška porcesnih muljeva sa uređaja za obradu otpadnih voda u sam proces. Naime, višak (otpadni) mulj sa MBR uređaja ima karakteristike pogodne za ponovnu uporabu u poljoprivredne svrhr (poboljšivač tla) što dodatno zaokružuje cijelinu ideje o nultim količinama otpada s uređaja za obradu otpadnih voda.

Također predimenzioniranost ili poddimenzioniranost kontinuiranih (klasičnih) bioloških uređaja često u praksi daje neočekivano neadekvatne rezultate kvalitete efluenta. S obzirom da se na području Hrvatske pročišćena voda često ispušta u recipijent II kategorije, MBR tehnologija obrade voda najpogodnija je za ovako zahtjevne lokacije.

MBR se s pravom smatra višom tehnologijom i kao takva može dodati još jedan stupanj u podjeli tehnologija za pročišćavanje otpadnih voda, još viši, četvrti stupanj koji, osim pukoga pročišćavanja, daje i mogućnost upravljanja i kontroliranja vodenih resursa.

Glavne odlike ove tehnologije su:
  • fleksibilnost
  • jednostavnost upravljanja
  • ušteda prostora - mobilna i stacionarna izvedba
  • ušteda kroz ponovno korištenje vode
  • mogućnost primjene za različite vrste otpadnih voda - komunalne i industrijske

Direktor

Navigacija

Što je MBR?

MBR (Membranski Bio Reaktor) je tehnologija koja pripada grupi separacijskih procesa s biološkom obradom s aktivnim muljem.

opširnije