O nama

O NAMA

 2005. godine osnovana je tvrtka Almes – eko d.o.o.
 2020. godine Almes-eko promjenio je naziv u Ambra Water Solutions

Tvrtka Ambra odabrala je za svoj razvojni put primjenu i usavršavanje MBR tehnologije, s ciljem osiguravanja zaštite voda od onečišćenja, zaštite okoliša, te omogućavanja održivog i nesmetanog korištenja vode. U nastojanju da se zadovolje rastući zahtjevi vezani za činjenicu da se smanjuju zalihe raspoložive vode, vodimo razvoj tvrtke u smjeru sanacije i prenamjene vode (water reclamation and reuse). Zbog imperativa današnjice – očuvanje i distribucije pitke vode – djelatnost tvrtke razvija se i u smjeru pripreme vode iz izvorišta za distribuciju pitke vode

Prvo postrojenje sa MBR tehnologijom tvrtke Ambra izgrađen je 2003. god. u Rijeci na području postojećeg postrojenja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda. Bio je to pilot uređaj maloga kapaciteta (MBR 15 ES, 3 m3/dan) u svrhu istraživanja i prikupljanja osnovnih informacija i parametara potrebnih za projektiranje i daljnju primjenu sustava temeljenih na MBR tehnologiji.

 Slijedila je izgradnja uređaja srednjih kapaciteta, provođenje stanovite standardizacije dimenzija samih postrojenja, procesa automatskog upravljanja radom uređaja (daljinsko upravljanje i nadzor, sustav alarma, automatizirani postupci čišćenja membrana i sl.) kao i optimiziranje samog procesa obrade otpadne vode u nastojanju osiguravanja parametara izlazne vode sve bližim budućim strožim zahtjevima zakonskih normi.

 Fleksibilnost primjene, mogućnost izvedbe uređaja podzemno ili nadzemno sa arhitektonskim rješenjima radi uklapanja u okoliš, kompaktnost i mala tlocrtna veličina, jednostavna montaža i lako vođenje uređaja, osigurana pouzdana i stalna izlazna kvaliteta obrađene vode samo su neke od prednosti MBR sustava u odnosu na ostale sustave pročišćavanja otpadnih voda.

 

Dio referenci tvrtke Ambra:

 ·          PILOT UREĐAJIMBR 15 ES ; MBR 500 ES

·          ISTRATURIST d.d., UmagUređaj za pročišćavanje otpadnih voda MBR 16.000 ES u AC LADIN GAJ – projektiranje i izgradnja

·          LIMSKA DRAGA d.o.o., KanfanarProjektiranje, isporuka, montaža i puštanje u rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda tip MBR 5000 ES

·          MAISTRA d.o.o., RovinjUređaj za pročišćavanje otpadnih voda na otoku Sv. Andrija, Rovinj MBR 2 x 500 ES

·          KOMUNALNI SERVIS d.o.o., RovinjRekonstrukcija sustava za prikupljanje i izgradnja uređaja za pročišćavanje procjednih i ostalih otpadnih voda na odlagalištu komunalnog otpada Lokva Vidotto u Rovinju 1.350 ES

·          USLUGA POREČ d.o.o., PorečUređaj za pročišćavanje otpadnih voda Sv. Lovreč 2 x 200 ES

·          ISTRATURIST UMAG d.d.Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u praonici u UCCS

·          VODOPRIVREDA d.o.o., BuzetUređaj za pročišćavanje otpadnih voda Oprtalj 2 x 200 ES

·          VODOPRIVREDA d.o.o., BuzetUređaj za pročišćavanje otpadnih voda Gračišće 260 ES

·          OPĆINA PERUŠIĆUređaj za pročišćavanje otpadnih voda Općine Perušić 2 x 600 ES

·          1. MAJ d.o.o., LabinSanacija UPOV-a Viškovići primjenom MBR tehnologije 130 ES

·          GRAĐEVINAR d.o.o.Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u naselju Lovinac 600 ES, MBR tehnologija

·          GRAĐEVINAR d.o.o.Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u naselju Vrhovine 1200 ES, MBR tehnologija

·          ISTARSKI VODOVOD d.o.o., BuzetIzvorište Sv. Ivan – tretman mulja i vode nakon ispiranja vode na postrojenju za kondicioniranje vode iz izvorišta

·          ISTARSKI VODOVOD d.o.o., BuzetIzvorište Gradole –tretman mulja i vode nakon ispiranja vode na postrojenju za kondicioniranje vode iz izvorišta

·          VODOPRIVREDA d.o.o., Buzet – Naselje Prhati – uređaj za pročišćavanje (200 + 200 ES) – MBR tehnologija

·          ISTARSKI VODOVOD d.o.o., Buzet – Isporuka i puštanje u rad uređaja za pročišćavanje vode izvora Bužin i Gabrijeli

 

 

 

Navigacija

Što je MBR?

MBR (Membranski Bio Reaktor) je tehnologija koja pripada grupi separacijskih procesa s biološkom obradom s aktivnim muljem.

opširnije