MB Reaktor

MBR (Membranski Bio Reaktor) je tehnologija koja pripada grupi separacijskih procesa s biološkom obradom s aktivnim muljem.

Mehanička predobrada otpadnih voda prilagođena je zahtjevima bioloških procesa koji se odvijaju unutar bio-reaktora. Proračuni jedinice za obradu voda izrađeni su za određen broj reaktora uređaja uzevši u obzir karakteristične oscilacije količina i kakvoće dotoka na uređaj, a kako bi karakteristike efluenta na izlazu iz uređaja uvijek bile u granicama zadanih.

MBR sustav obrade komunalnih / otpadnih voda omogućuje obradu otpadnih voda u četiri osnovne faze i nizu podfaza, ovisno o tehničkoj izvedbi. Aeriranjem vode i zadržavanjem optimalne količine aktivnog mulja za rast mikroroganizama u 10 -15 dana u bazenu bioreaktora nastani dovoljan broj mikroroganizama, da u kratkom vremenu obrade sve organske tvari, koje opterećuju otpadnu vodu. Nakon biološke obrade voda se propušta kroz membrane, koje zadržavaju mikroroganizme i sve zaostale organske i anorganske tvari a propuštaju vodu visokog stupnja čistoće. Čišćenje separacijskog sustava (ultrafiltracijske membrane) obavlja se povratnim pranjem u kratkim vremenskim intervalima.

Postignuta kakvoća efluenta bolja je od zakonski zahtjevane.

Zakonski zahtijevana kvaliteta pročišćene vode za ispust u recipijent II kategorije i izlazna kvaliteta pročišćene vode iz MBR uređaja:

  Parametar Doz. konc. za ispuštanje u vode II vrste Vrijednosti
MBR *
Efikasnost
MBR uređaja*
1 BPK5, (mg O2/l) < 25 < 2 95 ÷ 99%
2 KPKCr, (mg O2/l) < 125 < 20 90 ÷ 96%
3 Suspendirana tvar (mg/l) < 35 < 2 97 ÷ 99%
4 Ukupni P (mg/l) < 1 < 0,5 87 ÷ 95%
5 Ukupni N (mg/l) < 21 < 15 85 ÷ 96%
6 Mutnoća (NTU) < 1 < 1 99,9%
7 Uklanjanje bakterija (%) >99,99%

*Ovi podaci su samo informativnog karaktera i imaju namjeru prikazati opće sposobnosti membranske tehnologije za obradu voda.

Što je MBR?

MBR (Membranski Bio Reaktor) je tehnologija koja pripada grupi separacijskih procesa s biološkom obradom s aktivnim muljem.

opširnije