Obrada otpadnog mulja

Kratki opis obrade mulja priložen je da se ima uvid u tehnologiju i mogućnost njezine primjene. Primjena ovisi o količini mulja i odluci investitora. Stvaranje viška otpadnog mulja je minimalno, a mulj je adekvatno i dobro stabiliziran. Ta značajka omogućuje primjenu obrade otpadnog bio mulja, kao npr. zgušnjavanje. Višak mulja bi normalno bilo oko 0,6 - 0,7 kg mulja po kg ulaznog BPK, ovisno o temperaturi, starosti mulja i zahtjevima na kakvoću efluenta. S MBR tehnologijom te su količine mogu znatno smanjiti, tako da se može očekivati od 0,1 - 0,3 kgmulja/kgBPK.

Aerobni digestor mulja radi tako da razgradi dio tvari u otpadnom mulju nastalom iz MBR procesa. To stabilizira mulj i olakša njegovu daljnju obradu, te tako sprječava stvaranje bilo kakvog smrada. Vrijeme retencije je cca 20 dana. Otprilike 50-70% kapljevitih tvari u otpadnom mulju oksidirat će se tijekom aerobne digestije jer je sama starost mulja u MBR vrlo visoka (SRT > 80 dana).

Kako se dnevno na uređaju očekuju količine otpadnog mulja (koncentracije 20%) prikazane u tablici, predlažemo da se isti solidificira te pakira u vreće. U tom slučaju postoji i indikacija da bi se solidificirani mulj mogao koristiti i kao poboljšivač tla ili jednostavno odlaganje na odlagalište kao bezopasni komunalni otpad.

Količina otpadnog mulja kod konstantnog režima rada MBR uređaja
  3500 ES 7000 ES 14000 ES
  od do od do od do
kg ST/dan 21 63 42 126 84 252
m3/dan 0,11 0,32 0,21 0,63 0,42 1,26

 

Usporedba količine otpadnog mulja

Što je MBR?

MBR (Membranski Bio Reaktor) je tehnologija koja pripada grupi separacijskih procesa s biološkom obradom s aktivnim muljem.

opširnije