Premantura

PREMANTURA, MBR 500 ES, prijenosni uređaj

izgrađeno 2006.

Što je MBR?

MBR (Membranski Bio Reaktor) je tehnologija koja pripada grupi separacijskih procesa s biološkom obradom s aktivnim muljem.

opširnije